Zobacz nasze referencje i certyfikaty.
SPRZEDAŻ MAKUCHU
Skontaktuj się z działem sprzedaży
 
SKUP RZEPAKU
Skontaktuj się z działem kontraktacji rzepaku
 
SPRZEDAŻ OLEJU
Skontaktuj się z działem handlowym
 
WYSZUKAJ W SERWISIE

Firma WILMAR kontraktuje i skupuje rzepak przez cały rok. Posiadamy infrastrukturę umożliwiającą przyjęcie do 1000 ton rzepaku dziennie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. Gwarantujemy szybką oraz sprawną obsługę.

ZASADY OCENY JAKOŚCI NASION RZEPAKU:

Ocena jakości ziarna rzepaku dokowywana jest na podstawie pobranych prób w miejscu jego dostarczenia.

Pobranie próby :

Próbki są pobierane zgodnie z normą PN-EN ISO 542:1997 przez uprawnionąto do tego zadania osobę , rzeczoznawcę WIJHAS.

Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń:

Oznacza się mechanicznie za pomocą wialni laboratoryjnej, posiadającej sita szczelinowe o wymiarach 1x20 mm oraz sita wstępne o Ø 2,8 mm, lub ręcznie za pomocą zestawu sit szczelinowych o wymiarach 1x20mm oraz o Ø 2,8mm.

Oznaczenie wilgotności:

Oznacza się za pomocą wilgotnościomierzy elektrycznych I klasy dokładności posiadających aktualne świadectwo legalizacji zgodnie z normą PN-90/A-74009, lub metodą suszarkową  zgodnie z normą PN-62/R-66163.

Oznaczenie zawartości tłuszczu:

Oznacza się za pomocą analizatora całoziarnowego Dickey-John INSTALAB 660  metodą pomiaru transmisyjnego w bliskiej podczerwieni całego ziarna rzepaku

PARAMETRY JAKOŚCIOWE NASION RZEPAKU:

 wilgotność  do 7% z tolerancją 0,5%
 zawartość zanieczyszczeń 2% max
 zawartość tłuszczu 40% min
 zawartość kwasu erukowego 2% max
 zawartość glukozynolanów 25µM/gsmb max
 nasiona dojrzałe, zdrowe, o swoistym zapachu 

PARAMETRY JAKOŚCIOWE DYSKWALIFIKUJĄCE NASIONA RZEPAKU: 

 zawartość kwasu erukowego  przekroczy 2%
 zawartość glukozynolanów przekroczy 25 µM/gsmb
 zawartość tłuszczu  niższa niż 40%
 zawartość zanieczyszczeń  przekroczy 12%
 obecność rozkruszków martwych  przekroczy 20 szt./kg
 zawartość nasion przytuli  przekroczy 2% masy danej partii nasion rzepaku
 zawartość nasion spleśniałych  przekroczy 1%
 zawartość nasion o zwęglonym wnętrzu  przekroczy 1%
jeżeli obcy zapach będzie wyczuwalny organoleptycznie 
jeżeli stwierdzi się obecność rozkruszków żywych 

FIRMĘ “WILMAR”

Fatal error: Class 'wilmar' not found in /public_html/template/index.html on line 227